top of page

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie richt zich op problemen rondom het bewegen en het bewegingssysteem van kinderen en jongeren (0-18 jaar).

 

Wanneer uw kind problemen ondervindt met bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener.

Dagmar Rautscher, onze kinderfysiotherapeut is goed opgeleid en heeft na de basis(bachelor)opleiding fysiotherapie de vervolgopleiding (Master)kinderfysiotherapie afgerond. Ze werkt altijd, na onderzoek gedaan te hebben, volgens een behandelplan. Wanneer nodig wordt overlegd met andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut. Hiermee wordt nauw samen gewerkt waardoor er complete en persoonlijke zorg kan worden geleverd.

1.jpg

Verwijzing en vergoeding

 

Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, de jeugdarts (consultatiebureau of schoolartsendienst), kinderarts en de kinderrevalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. Zij kunnen u dan verwijzen naar een kinderfysiotherapeut.

Kinderfysiotherapie zonder verwijzing

U kunt ook zonder verwijsbriefje bij de kinderfysiotherapeut terecht. Bij behandeling door een geregistreerd kinderfysiotherapeut, worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Dit kunt u nagaan in uw polis of informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar.

bottom of page